Overdracht van de Hr. Ms. Mahu aan Stichting Promotie Maritieme Tradities.

Per 1 maart 1995 werd de Hr.Ms. Mahu in bruikleen afgestaan door de Marine aan het Mariniersmuseum in Rotterdam.
Het schip werd hiertoe met behulp van een sleepboot vanuit Amsterdam over de binnenwateren naar de Rotterdamse Waalhaven gesleept.

In een brief van 22 november 1995 werd het voorstel gedaan de naam van het schip te wijzigen in Hr. Ms. Houtepen met het bijbehorende naamsein M882, hetgeen per 7 december 1995 werd toegestaan.
Niettemin werd op 17 augustus 1995, terwijl het schip al geruime tijd in de Rotterdamse Waalhaven lag, het naamsein op de boeg en spiegel verandert in M882.

Geruime tijd werd hier door vrijwilligers gewerkt om het schip een beter aanzien te geven waarna het schip, inmiddels hernoemt in Hr. Ms. Houtepen, op maandag 4 december 1995 met assistentie van een sleepboot van de gemeentelijke havendienst richting Parkkade vlak tegenover het bij marinemensen bekende restaurant "De Ballentent" werd gesleept en vandaar op woensdag 6 december via het Boerengat en het Haringvliet naar haar ligplaats voor het Mariniersmuseum in de Wijnhaven.In het voorjaar van 2003 besloot de Marineleiding in Den Haag, vanwege de bezuinigingen, Hr. Ms. Houtepen (ex-Hr. Ms. Mahu) af te stoten en het schip voor sloop te verkopen.

Ongeveer acht jaar lang lag het schip als Hr. Ms. Houtepen bij het Mariniersmuseum aan de Wijnhaven in Rotterdam afgemeerd.

Dank zij doortastend optreden van de Stichting Promotie Maritieme Tradities kon het schip, in nauw overleg met de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten op de Admiraliteit in Den Haag, kon de Hr. Ms. Houtpen (ex-Hr. Ms. Mahu) van de sloop worden gered en werd op 22 oktober 2003 het contract voor de overdracht getekend.

Ltz.2 oc Mevr. L. Greter was de stimulerende kracht en zeer nauw betrokken bij de overdracht van de Mahu aan de Stichting Promotie Maritieme Tradities.


Op 24 oktober 2003 werd het schip door sleepboten van het Rotterdamse Havenmuseum verhaald en achteruit de Wijnhaven via het Haringvliet naar het Boerengat gesleept, waar het schip, na afgemeerd te zijn, in gereedheid werd gebracht voor de overtocht binnendoor over de rivieren naar Amsterdam.


Hierbij diende tevens de mast te worden gestreken in verband met de geringe doorvaarthoogte tijdens de passage van enkele bruggen. De dieselmotor werd opgestart voor verlichting en warmte aan boord.

Op zaterdag 25 oktober 2003 in alle vroegte vertrok de M882 (Hr. Ms. Houtpen) ex-Hr.Ms. Mahu, gesleept door de sleepboot IJsland en geassisteerd door het voormalige duikvaartuig Nautilus, nu in particulier beheer te Amsterdam, naar Amsterdam waar de sleep rond 16.00 uur in de museumhaven van de voormalige Nederlandse Dok-en Scheepsbouw Maatschappij afmeerde voor algehele restauratie tot varend museumschip.

De oorspronkelijke naamsein M880 en benaming MAHU wordt weer in ere hersteld.
Met de Marineleiding werd tevens overeengekomen dat het naamsein M880 niet meer op de boeg terugkomt, maar de naam MAHU.
Wel blijft het naamsein M880 op de spiegel gehandhaafd. 
 
 
E-mailen
Instagram
LinkedIn