Beschermheer Stichting Promotie Maritieme Tradities.

                       Beschermheer Stichting Promotie Maritieme Tradities, Kapitein Ter Zee Lex van der Kraan.

Groepscommandant Mijnendienst, Kapitein Ter Zee Lex van der Kraan, vervulde in het verleden al meerdere functies binnen de Mijnendienst.
Net van het KIM, begon hij als wachtsofficier aan boord van de mijnenjagers en werd hij aansluitend mijnenjachtofficier. Jaren later kwam hij terug als commandant van Zr. Ms. Zierikzee.

Verder was Kapitein Ter Zee Lex van der Kraan binnen de Haagse Defensiestaf betrokken bij de vervanging van de huidige mijnenbestrijdingscapaciteit.


(Groepscommandant Mijnendienst) Kapitein Ter Zee Lex van der Kraan.

Ook in vredestijd draagt de Mijnendienst bij aan het veilig houden van scheepvaartroutes en ‘het creëren van manoeuvreerruimte voor andere militaire eenheden’.
“Dit gebeurt onder andere door accuraat hydrografische data te verzamelen, voor de productie van zeekaarten, en het onschadelijk maken van oude en nieuwe explosieven op zee.
Op dit moment worden bijvoorbeeld bij Jemen en in de Zwarte Zee volop zeemijnen gebruikt om anderen de toegang te ontzeggen.”

Om ook in de toekomst relevant te blijven, lopen er binnen de Mijnendienst veel projecten en initiatieven.
“De gehele Mijnendienstvloot wordt binnen 8 jaar vernieuwd; dit geldt voor zowel hydrografen, duikvaartuigen als mijnenjagers. Het mijnenbestrijdingsproces zal in de toekomst vele malen sneller gaan door het gebruik van state of the art onbemande sensoren.
De operatie wordt daarbij veiliger, door de mens zoveel mogelijk buiten het mijnenveld te houden.”November 2022 vond het commando overdracht 'GroepsCommandant Mijnendienst' plaats, waarbij Kapitein Ter Zee Toebast het commando overdraagd aan Kapitein Ter Zee Lex van der Kraan.

Kapitein Ter Zee Toebast zal in zijn nieuwe functie de Nederlandse projectleider voor de nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit worden bij de Defensie Materieel Organisatie: “Daarmee gaan zij nog regelmatig samenwerken en kan Kapitein Ter Zee Lex van der Kraan, nog goed gebruikmaken van de ervaringen en expertise bij dit vervangingsproject.”


                                                      Commando overdracht GroepsCommandant Mijnendienst November 2022


De nieuwe GroepsCommandant, Kapitein Ter Zee Lex van der Kraan, heeft aangegeven de rol als nieuwe beschermheer te aanvaarden, hiervoor zijn wij uiteraard zeer erkentelijk.

Op 11 februari 2023 heeft de formele "beschermheer" overdracht plaats gevonden binnen de Stichting Promotie Maritieme Tradities, voor de vrijwilligers tevens de gelegenheid om met de nieuwe beschermheer kennis te maken, en daarnaast ook afscheid te nemen van de "verlatende beschermheer" Kapitein Ter Zee Eric Toebast.

 
 
 
E-mailen
Instagram
LinkedIn