Hr. MS. Mahu vernoemd naar Sergeant-vlieger P. Mahu.

                                                       Sergeant-vlieger Mahu

Pieter Mahu werd op 5 september 1917 geboren in het Zeeuws-Vlaamse Stoppeldijk, waar zijn vader landbouwer was.
Hij was de oudste uit een gezin van tien kinderen. Nadat Pieter zijn schoolperiode met het behalen van het MULO-diploma had afgerond, werd hij kantoorbediende. Kennelijk beviel deze baan hem niet erg, want op 1 februari 1938 werd hij bij het Marinevliegkamp De Kooy aangenomen als leerling onderofficier vlieger.
Hij moet een goede leerling zijn geweest, want op 27 september van datzelfde jaar behaalde hij reeds het Internationale vliegbrevet (FAI).


Na de kaderschool te hebben doorlopen, werd hij op 1 februari 1939 wederom geplaatst op het Marinevliegkamp De Kooy om een maand later te worden overgeplaatst naar de watervliegtuigen op de Mok (Texel). Op 7 juli 1939 werd hem het Marine vliegbrevet toegekend en volgde per 1 augustus zijn bevordering tot korporaal vlieger. Kort hierop werd hij uitgezonden naar het toen-malige Nederlands-Indië.

Nederland was inmiddels bezet en als in december 1941 de Japanners Pearl Harbour aanvallen, wordt ook Indië daadwerkelijk in de grote wereldbrand betrokken. Oorlogsvluchten worden uitgevoerd. Singapore de onneembare valt in Japanse handen en de tang om Java gaat zich sluiten.

Op 24 februari 1942 kreeg sergeant vlieger Mahu opdracht om vanuit Tandjong Priok met zijn Dornier 24, de X-17, naar Banka te vliegen teneinde te gaan zoeken naar overlevenden van Hr.Ms. Van Nes en van het koopvaardijschip van de KPM, het stoomschip Sloet van den Beele, die beiden in de buurt van Banka tot zinken waren gebracht. Passant werden nog vijf Japanse scheepjes bij Muntok gebombardeerd.
Op de terugvlucht werd de X-17 door Japanse vliegtuigen nabij het eiland Noordwachter neergeschoten, waarbij de gehele zeskoppige bemanning het leven verloor.


Het schip werd vernoemd naar sergeantvlieger P. Mahu, die op 24 februari 1942 o. a opdracht kreeg naar overlevenden van Hr. Ms. Van Nes en een koopvaardijschip (Sloet van de Beele) te gaan zoeken.
Van deze vlucht keerde hij nimmer terug. Hij werd postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw.

(Bron: considerans verwijst naar het boek van SRO-lid ​Erik Müller, (2016). 1941-2016.
Het vliegerkruis, voor initiatief, moed en volharding)

Historie 2e wereldoorlog Nederlands-Indie bron: opleiding Pieter Mahu

 

                                                             Met dit type watervliegtuig, de X-17, verongelukte Pieter Mahu
Bovenstaande drie foto's uit het archief van: Historie 2e wereldoorlog Nederlands-Indie

 
 
 
E-mailen
Instagram
LinkedIn